Drąsiai į kompiuterijos pasaulį pradedantiesiems

Drąsiai į kompiuterijos pasaulį pradedantiesiems

Programa, rekomenduojama 3 – 4-ųjų klasių mokiniams, norintiems įgyti darbo kompiuteriu pradmenis, susipažinti su kompiuterinės grafikos programomis ir išmokti kurti pristatymus bei filmukus. Užsiėmimų metu susipažinsime su interneto ir el. pašto praktiniu panaudojimu, atliksime praktines užduotis su Paint, LogoMotion, PowerPoint ir MovieMaker programomis, kursime statines ir animuotas atvirutes, pateiktis ir montuosime vaizdo medžiagą. Dalyvausime respublikiniuose konkursuose „Žiemos fantazija“, „Logo“, edukaciniame konkurse „Olympis“ ir informacinių technologijų kūrybinių darbų konkurse Alytaus mieste, siekiant vaiko asmenybės tobulėjimo.

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
Įvadas į kompiuterių tinklus:
Darbo sauga. Internetas
El. paštas
4
Darbo personaliniu kompiuteriu pradmenys:
Darbas su mokomosiomis programomis
Pagrindinės kompiuterio dalys
Piešimo programa MS Paint
Pažintis su animacija
Pateikčių programa MS PowerPoint
Pateikties ruošimas ir pristatymas
16
Prezentacija tarsi „Šou“
Pateikčių darymas su MS PowerPoint
Temos pasirinkimas ir atlikto darbo analizė
Pateikčių rengimas ir pristatymas
16
Vaizdo montavimo pagrindai:
Medžiagos įkėlimas
Siužetinės linijos kūrimas
Titrų kūrimas
Efektų parinkimas
Vaizdo filmo įgarsinimas
10
Baigiamojo darbo ruošimas ir pristatymas 10
Bendra programos trukmė: 56

Programą parengė Virginija Vaikšnorienė