Projektų kūrimas (C++ 3 kursas)

Projektų kūrimas (C++ 3 kursas)

Programa skirta mokiniams, norintiems įgyti struktūrinio ir objektinio programavimo žinių ir įgūdžių bei pasirengti valstybiniam informacinių technologijų brandos egzaminui.
Mokymo programa skirta Alytaus miesto gimnazijų 2 - 4 klasių mokiniams (išlaikiusiems diagnostinį žinių lygio nustatymo testą) arba Jaunųjų informatikų akademijos mokymo programą "Programavimas C++ I kursas" baigusiems mokiniams.

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
C++ I kurso kartojimas.
Funkcijos ir jų parametrai.
10
Masyvai. Simboliai, simbolių eilutės.
Struktūros, struktūrų masyvai.
26
Pažintis su grafine sąsaja.
Taikomųjų programų kūrimas.
14
Baigiamojo darbo kūrimas.
Baigiamojo darbo gynimas.
Apibendrinimas.
18
Bendra programos trukmė: 68

Programą parengė Janina Kuchalskienė ir Rolandas Bartkus