Animacijos kūrimas Blender 3D aplinkoje

Animacijos kūrimas Blender 3D aplinkoje

Programa skirta siekiantiems įgyti kompiuterinės animacijos kūrimo pagrindų – išmokti kurti animacinius elementus (judančius personažus, interaktyvius simbolius, mygtukus, tekstą ir kt.), animuotus atvirukus, nesudėtingus žaidimus, naudojant Blender 3D programinę įrangą.

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
Programos darbo langas 2
Braižymo, piešimo, spalvinimo ir kt. įrankių naudojimas. 4
Teksto tipai. Teksto kūrimas Flash dokumente. 4
Grafikos kūrimas ir redagavimas 4
Animacijos tipai. Kadrinės, formos pasikeitimo, judesio animacijos kūrimas. 10
Biblioteka ir simboliai. Simbolių rūšys. Simbolių kūrimas, saugojimas ir naudojimas. 10
Sluoksniai Flash dokumente: paprasti, fono, pagal trajektoriją, kaukės. Kaukės animacija. 12
Garsas Flash dokumente. 4
Interaktyvios animacijos kūrimas naudojant veiksmų sąrašo paletę Actions. 12
Publikavimas. 2
Baigiamasis darbas 4
Bendra programos trukmė: 68

Programą parengė Danguolė Leščinskienė