Taikomasis programavimas „Java“

Taikomasis programavimas „Java“

Programa, skirta 9 – 10 bei I – IV gimnazijos klasių moksleiviams, norintiems išmokti programuoti javos kalba ir įgyti praktinius programavimo įgūdžius, kuriant įvairaus sudėtingumo taikomąsias programas.

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
Esminiai programavimo įgūdžiai
Pirmoji pažintis su Javos kalba. Programavimo aplinka NetBeans IDE. Įvadas į programavimą javos kalba. Darbas su duomenimis. Programos eigos vykdymo valdymas. Įvedamų duomenų patikra. Programos testavimas ir derinimas.
16
Objektinis programavimas javos kalba
Klasių apibrėžimas ir naudojimas. Klasių paveldėjimas. Interfeisai. Objektinio programavimo įgūdžiai.
10
Pažangūs programavimo įgūdžiai
Darbas su masyvais. Darbas su kolekcijomis. Darbas su datomis ir eilutėmis. Išimčių valdymas.
10
Grafinė vartotojo sąsaja
Formos sukūrimas. Įvykių kontrolė ir valdymas. Programėlių kūrimas.
10
Duomenų bazės
Darbas su tekstiniais ir dvejetainiais failais. Darbas su XML. Darbas su Derby duomenų baze. JDBC naudojimas.
10
Baigiamojo projekto ruošimas ir gynimas 12
Bendra programos trukmė: 68

Programą parengė Virginijus Jasiūnas