IT kūrybinė laboratorija (C++ 4 kursas)

IT kūrybinė laboratorija (C++ 4 kursas)

Programa skirta mokiniams siekiantiems tinkamai pasirengti valstybiniam informacinių technologijų brandos egzaminui pagilinant struktūrinio programavimo žinias ir įgūdžius bei pakartojant tekstinių dokumentų maketavimą, skaitinės informacijos apdorojimą skaičiuokle, analizuojant saugaus ir teisėto informacijos ir interneto naudojimą kasdieninėse situacijose.

Mokymo programa skirta Alytaus miesto gimnazijų 4 klasių mokiniams (išlaikiusiems diagnostinį žinių lygio nustatymo testą) arba baigusiems Jaunųjų informatikų akademijos mokymo programas „Programavimas C++ II kursas“, „Programavimas C++ I kursas pažengusiems“.

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
Tekstinių dokumentų maketavimas 10
Skaitinės informacijos apdorojimas skaičiuokle 12
Saugus ir teisėtas informacijos ir interneto naudojimas 6
Programavimas 40
Bendra programos trukmė: 68

Programą parengė Janina Kuchalskienė