Objektinis programavimas (C# kalba)

Objektinis programavimas (C# kalba)

Programa skirta 10 pagrindinės mokyklos ir 2—4 gimnazijos klasių mokiniams, turintiems tvirtus programavimo C++ kalba įgūdžius, norintiems išmokti programuoti objektinio programavimo terpėje, patobulinti turimus programavimo įgūdžius.

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
Pažintis su SharpDevelop programavimo aplinka. Programavimo aplinkos, diegimas ir konfigūravimas.
Programinės įrangos vartotojo sąsajų kūrimas: projektavimas, realizavimas, taisyklės.
12
Objektinio programavimo sąvokos: klasė, metodas, objektas, savybė. 16
Duomenų struktūros. Paprasti duomenų tipai. Tipų suvienodinimas. Ciklai, sąlygos sakiniai, kritinių situacijų valdymas. Duomenų masyvai. Operacijos: rikiavimas, paieška, grupavimas. 18
Duomenų bazių pagrindai. 8
Projektų rengimas gynimas. 14
Bendra programos trukmė: 68

Programą parengė Rolandas Bartkus