Objektinis programavimas (C# kalba)

Objektinis programavimas (C# kalba)

Programa rekomenduojam II — IV gimnazijos klasių mokiniams, turintiems tvirtus programavimo C++ kalba įgūdžius, norintiems išmokti programuoti objektinio programavimo terpėje, patobulinti turimus programavimo įgūdžius.

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
Pažintis su SharpDevelop programavimo aplinka.
Programavimo aplinkos, diegimas ir konfigūravimas. Programinės įrangos vartotojo sąsajų kūrimas: projektavimas, realizavimas, taisyklės.
10
Objektinio programavimo sąvokos
Klasė, metodas, objektas, savybė.
12
Duomenų struktūros
Paprasti duomenų tipai. Tipų suvienodinimas. Ciklai, sąlygos sakiniai, kritinių situacijų valdymas. Duomenų masyvai. Operacijos: rikiavimas, paieška, grupavimas
14
Duomenų bazių pagrindai. 10
Projektų rengimas gynimas. 10
Bendra programos trukmė: 56

Programą parengė Rolandas Bartkus