Fizika per moderniąsias technologijas

Fizika per moderniąsias technologijas

Programa skirta 9 – 12 klasių vidurinės mokyklos arba 1-4 gimnazijos klasių moksleiviams, kurie negalėjo pasirinkti fizikos dalyko, bet ruošiasi studijuoti aukštosiose mokyklose tas studijų programas, kuriose bus mokomasi fizikos. Įgytos fizikos ir informatikos žinios bei gebėjimai, įgūdžiai atlikti laboratorinius darbus, padės geriau įsisąvinti kitus specialybinius dalykus, ypač studijuojant fizinius, biomedicinos ar technologijos krypčių mokslus. Taip pat programa padės pagilinti fizikos žinias, ruošiantis laikyti fizikos egzaminą. Paskaitos vyks Regioninio tecnologijų centro Fizikos laboratorijoje, mokymuisi naudojant kompiuterizuotus vokiečių firmos Phywe stendus.

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
Įvadinė paskaita. Supažindinimas su programa Measure. 2
Tyrimo rezultatai, jų pateikimas ir vaizdavimas grafiškai. Tyrimo paklaidų įvertinimas. 2

Mechanikos dėsnių tyrimas modulio Cobra 3 pagalba:

 • kinematikos formulių panaudojimas,
 • Niutono dėsniai,
 • energijos tvermės dėsnis,
 • impulso tvermės dėsnis.
16
Dujų dėsnių tyrimas modulio Cobra 3 pagalba  4
Elektros srovės parametrų tyrimas metaluose modulio Cobra 3 pagalba 4

Puslaidininkinių prietaisų charakteristikų tyrimas ir analizė modulio Cobra 3 pagalba:

 • puslaidininkinis diodas,
 • dvipolis tranzistorius,
 • lauko tranzistorius.
12

Kondensatoriaus talpos radimas:

 • modulio Cobra 3 pagalba su PowerGraph ir UniversalWriter paprograme,
 • Vitstono tiltelio pagalba.
8

Ritės induktyvumo radimas:

 • modulio Cobra 3 pagalba su PowerGraph ir UniversalWriter paprograme,
 • Vitstono tiltelio pagalba.
8
Transformatoriaus sandaros ir veikimo tyrimas. 4
Garso bangų Doplerio efekto tyrimas modulio Cobra 3 pagalba.  4
Kietųjų kūnų šiluminio spinduliavimo tyrimas modulio Cobra 3 pagalba. 4
Bendra programos trukmė 68

Programą parengė Birutė Rakauskienė