Programavimas Python sudėtingiau (II kursas)

Programavimas Python sudėtingiau (II kursas)

Mokymo programa, rekomenduojama 10 - 12 klasių moksleiviams, siekiantiems įgyti programavimo žinių ir įgūdžių, programuojant Python. Baigę šią mokymo programą mokiniai įgis giliasnes algoritmavimo ir Python programavimo žinias ir gebės parašyti programos tekstą įvairiems uždaviniams spręsti. Baigę šią mokymo programą moksleiviai gebės kurti universalias ar pagal poreikius pritaikytas programas.

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
Python programavimo aplinkos.
Veiksmų grupavimas. Funkcijos. Parametrai ir duomenų tipai. Grąžinamos reikšmės ir „inprovizacijos“ Kintamieji ir jų galiojimo sritys. Išorinių reikšmių keitimas per parametrus.
10
Python moduliai.
Python moduliai.
• os.path (operacinės sistemos katalogai/failai ir pan)
• pprint (pretty print – duomenų struktūroms gražiai pateikti)
• urllib2 (kai prireikia nuskaityti internetinį puslapį ar kitą URL)
• re (regular expressions – galingas instrumentas tekstų tvarkymui)
16
Python Objektinis programavimas.
Žodynai. Klasės. Paveldimumas. Objektai ir metodai. Dinaminiai Web puslapiai.
18
Baigiamasis darbas
Projektavimas (angl. design). Kodo rašymas ir testavimas. Plėtinių modulių naudojimas. Našumo testavimas (angl. benchmarking). Optimizacija (angl. large-scale optimization
12
Bendra programos trukmė: 56

Programą parengė Daiva Žvinakevičienė