Programavimas Python sudėtingiau (II kursas)

Programavimas Python sudėtingiau (II kursas)

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
Įvadinė paskaita:
Vaizdo, garso ir teksto apdorojimas šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.
2
TV specialybės
TV raiškos priemonės
Apšvietimo specifika
Tiesioginės transliacijos
Naujienų rašymas ir redagavimas 
20
Skaitmeninio filmavimo pagrindai.
Žurnalistinių tekstų kompozicija.
TV reportažo rengimas ir interviu technika.
Filmo kūrimas. Scenarijus ir montavimas.
Montažas programa Adobe Premiere Pro CS3
24
Baigiamojo darbo kūrimas 6
Baigiamojo darbo gynimas 2
Bendra programos trukmė: 54

Programą parengė