Praktiniai medijų meno pagrindai

Praktiniai medijų meno pagrindai

Programa skirta 11 – 12 klasių vidurinės mokyklos arba 3 – 4 gimnazijos klasių moksleiviams. Mokiniai bus supažindinami su audiovizualiniais menais, gebės naudoti praktinius medijų meno įgūdžius ir savarankiškai reikšti savo kūrybinius sugebėjimus kūrybinių industrijų erdvėse. Užsiėmimų metu mokiniai gilinsis į praktinius medijų meno pagrindus: fotografija, video, garso meną, kompiuterinę grafiką, multimedijos technologijas. Programa ypač naudinga tiems moksleiviams, kurie ateityje ketina studijuoti medijų meną ar kūrybines industrijas.

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
Įvadinė paskaita 6
Vaizdo raiškos priemonių naudojimas 14
Vaizdo reportažo rengimas ir montažas 10
Pin-hole kameros konstravimas 6
Skaitmeninio fotografavimo ir filmavimo pagrindai. 12
Montažas programa Adobe Premiere Pro CS6 10
Baigiamojo darbo kūrimas ir pristatymas 14
Bendra programos trukmė: 72

Programą parengė