Pirmoji pažintis su programavimu (C++ 1 kursas)

Pirmoji pažintis su programavimu (C++ 1 kursas)

Programa skirta 7-10 klasės mokiniams, norintiems įgyti struktūrinio programavimo žinių ir įgūdžių.

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
Įvadas.
Pažintis su CodeBlocks aplinka.
Programos struktūra.
6
Duomenų įvedimas ir išvedimas.
Tiesiniai algoritmai.
Sąlyginis sakinys.
Ciklo sakiniai.
Darbas su failais.
Programos struktūrizavimas. Funkcijos.
44
Taikomųjų programų kūrimas.
Pirmo kurso baigiamasis egzaminas.
Apibendrinimas.
18
Bendra programos trukmė: 68

Programą parengė Janina Kuchalskienė ir Rolandas Bartkus