Kūrybinių užduočių sprendimas (C++ 2 kursas)

Kūrybinių užduočių sprendimas (C++ 2 kursas)

Programa rekomenduojama 9-11 klasių moksleiviams, norintiems kūrybiškai spręsti įvairias užduotis panaudojant struktūrinio programavimo žinias ir įgūdžius. Baigę šią mokymo programą mokiniai gebės: parinkti tinkamus būdus programavimo užduotims spręsti; algoritmus keisti ir pritaikyti atsižvelgdami į užduoties ypatumus; savarankiškai užrašyti programą nuosekliems veiksmams atlikti panaudodami sąlyginį ar (ir) ciklo sakinį sudarydami struktūrines programas su atitinkamomis funkcijomis; laikytis programų sudarymo etapų, komentuodami programos dalis. Ši programa padės mokiniams įsivertinti savo polinkius, mokymosi gebėjimus ir apsispręsti dėl tolesnių studijų ar profesijos.

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
Programos struktūra.
Patikrinama, pakartojama, primenama tolesnei veiklai būtinos žinios ir gebėjimai, įgyti, anksčiau ar kitur. Supratimui pagerinti naudojama papildoma informacija – paaiškinimai, programų pavyzdžiai, palyginimai. Jei reikia, parodoma, kaip ką nors atlikti (modeliuojama veikla). Pakartojant pabrėžiama tai, kas svarbiausia.
4
Žinomų ir naujų algoritmavimo struktūrų taikymas sprendžiant programavimo uždavinius.
Skiriamos naujos informacijos taikymo, įgūdžių ir gebėjimų ugdymo užduotys. Pirmosios atliekamos mokytojams vadovaujant ir stebint, vėlesnės – savarankiškai. Patikrinama, kaip mokiniams sekėsi atlikti užduotis. Komentuojama, taisomos klaidos. Jei reikia – tema paaiškinama iš naujo, jei išmokta sėkmingai – trumpai aptariama, ko išmokta, kodėl tai svarbu. Remiantis mokinių refleksija numatomos tolimesnio darbo užduotys.
42
Programos struktūrizavimas. Funkcijos.
Pateikiama nauja medžiaga apie naujas programos struktūras. Pateikiami pavyzdžiai kaip atskirus algoritmo veiksmus galima užrašyti panaudojant funkcijas. Pateikiamos gebėjimų ugdymosi užduotys. jos atliekamos savarankiškai. Patikrinama, kaip mokiniams sekėsi atlikti užduotis. Komentuojama, taisomos klaidos. Jei reikia – tema paaiškinama iš naujo, jei išmokta sėkmingai – trumpai aptariama, ko išmokta, kodėl tai svarbu. Remiantis mokinių refleksija numatomos tolimesnio darbo užduotys.
6
Taikomųjų programų kūrimas. Antro kurso baigiamasis egzaminas. Apibendrinimas.
Ieškoma informacijos įvairiuose šaltiniuose, vėliau ji apibendrina, perteikiama kitiems, parodomi gero atlikimo pavyzdžiai, aptariami sėkmės kriterijai, mokiniai pabando sukurti pasirinktos temos taikomąją programą. Dirba individualiai arba grupėmis, užduodami klausimai, pateikiami atsakymai. Darbai tikrinami ir vertinami mokytojo, mokiniai vertina vieni kitus, įsivertina patys. Pateikiami baigiamosios užduoties vertinimo kriterijai. Atliekama baigiamoji užduotis. Baigiamųjų užduočių aptarimas.
4
Bendra programos trukmė: 56

Programą parengė Janina Kuchalskienė