Kūrybinių užduočių sprendimas (C++ 2 kursas)

Kūrybinių užduočių sprendimas (C++ 2 kursas)

Programa skirta mokiniams, norintiems pagilinti struktūrinio programavimo žinias ir įgūdžius.
Mokymo programa skirta Alytaus miesto bendrojo lavinimo pagrindinių mokyklų 9-10 ir gimnazijų 1-4 klasių mokiniams, išlaikiusiems diagnostinį žinių lygio nustatymo testą arba Jaunųjų informatikų akademijos mokymo programą „Programavimas C++ I kursas“ baigusiems mokiniams, norintiems pagilinti I kurse įgytas žinias ir įgūdžius.

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
Kartojimas. Programos struktūra. 4
Žinomų  ir naujų algoritmavimo struktūrų taikymas sprendžiant programavimo uždavinius. 48
Programos struktūrizavimas. Funkcijos. 12
Taikomųjų programų kūrimas. Pirmo kurso baigiamasis egzaminas. Apibendrinimas. 4
Bendra programos trukmė: 68

Programą parengė Janina Kuchalskienė ir Rolandas Bartkus