JIA tikslai

Jaunųjų informatikų akademijos tikslai:
  • padėti Alytaus miesto ir regiono moksleiviams įgyti kvalifikuotą kompiuterinį ir informacinį raštingumą,
  • supažindinti moksleivius su IT naujovėmis ir jų taikymu versle,
  • įgytas žinias įtvirtinti pažangiomis informacinėmis technologijomis,
  • skatinti moksleivių pasirinkimą studijuoti IT ir stiprinti jų pasirengimą tolimesniam mokymuisi aukštosiose mokyklose IT krypties programose,
  • padėti jiems kuo geriau pasirengti būsimai aktyviai profesinei veikla, sparčiau ir aktyviau įsitvirtinti darbo rinkoje.