Pirmoji pažintis su universalia programavimo kalba C++

Pirmoji pažintis su universalia programavimo kalba C++

Programa skirta 7-9 (I gimn.) klasių mokiniams, norintiems įgyti pradinių kalbos C++ žinių, susipažinti su struktūrinio programavimo pagrindais. Baigę šią mokymo programą mokiniai gebės: C++ kalba parašyti programos tekstą nesudėtingoms užduotims spręsti; algoritmus keis ir pritaikys atsižvelgiant į užduoties ypatumus; uždavinių sprendimui panaudos įvairias standartines konstrukcijas; laikysis programų sudarymo etapų, kultūringo programos teksto pateikimo; komentuos atskiras programos dalis. Ši programa padės mokiniams įsivertinti savo polinkius, mokymosi gebėjimus ir apsispręsti dėl tolesnių studijų ar profesijos.

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
Pažintis su CodeBlocks aplinka. 3
Programos struktūra. 6
Duomenų įvedimas ir išvedimas. 5
Tiesiniai algoritmai. 5
Sąlyginis sakinys. 8
Ciklo sakiniai. 8
Darbas su failais. 8
Programos struktūrizavimas. Funkcijos. 7
Taikomųjų programų kūrimas. Pirmo kurso baigiamasis egzaminas, atsiskaitymas. 18
Bendra programos trukmė: 68

Programą parengė Jonė Poliakienė