JIA įkūrimas

Siekiant suteikti galimybę Alytaus miesto ir regiono moksleiviams įgyti kvalifikuotą kompiuterinį ir informacinį raštingumą Alytaus kolegijoje 2013 metų rugsėjo mėnesį įkurta Alytaus kolegijos Jaunųjų informatikų akademija (JIA).
Svarbiausias JIA veiklos tikslas — aukšta studijų kokybė bei moksleivių parengimas studijoms aukštosiose mokyklose IT krypties studijų programose.
Kuriant Jaunųjų informatikų akademijos mokymo planus ir metodiką glaudžiai bendradarbiaujama su verslininkais, tokiomis įmonėmis, kaip DevBridge, App Camp, ATEA, Jaunųjų kompiuterininkų mokykla, veikiančia Kauno technologijos universitete (KTU JKM).
Studijų Jaunųjų informatikų akademijoje dėka moksleiviai įgyja kompiuterinio raštingumo standartus atitinkančius darbo kompiuteriu pagrindus, grafinių, daugialypės terpės programų taikymo įgūdžius, programavimo žinias, lavina struktūrinį ir loginį mąstymą.
Alytaus kolegijos JIA įjungta į Lietuvos jaunųjų kompiuterininkų mokyklų tinklą, vienijantį universitetinėse ir kitose aukštosiose mokymo institucijose įkurtas JKM. Tinklo tikslas — suteikti visos Respublikos moksleiviams lygias galimybes, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, įgyti kompiuterinį raštingumą ir pasirengti studijoms aukštojoje mokykloje.