Projektų kūrimas (C++ 3 kursas)

Projektų kūrimas (C++ 3 kursas)

Programa rekomenduojama mokiniams, norintiems įgyti struktūrinio ir objektinio programavimo žinių ir įgūdžių bei juos pritaikyti savo projektinėje veikloje. Programa skirta Alytaus miesto gimnazijų 2 - 4 klasių mokiniams. Ši programa padės mokiniams įsivertinti savo polinkius, mokymosi gebėjimus ir apsispręsti dėl tolesnių studijų ar profesijos.

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
C++ kalbos kurso kartojimas. Funkcijos ir jų parametrai.
Patikrinama, pakartojama, primenama tolesnei veiklai būtinos žinios ir gebėjimai, įgyti, anksčiau ar kitur. Supratimui pagerinti naudojama papildoma informacija – paaiškinimai, programų pavyzdžiai, palyginimai. Jei reikia, parodoma, kaip ką nors atlikti (modeliuojama veikla). Pakartojant pabrėžiama tai, kas svarbiausia.
10
Masyvai. Simboliai, simbolių eilutės. Struktūros, struktūrų masyvai. Pažintis su grafine sąsaja. Taikomųjų programų kūrimas. Baigiamasis testas. Apibendrinimas.
Struktūros, struktūrų masyvai.
46
Bendra programos trukmė: 56

Programą parengė Rolandas Bartkus