Tinklapių kūrimo pagrindai

Tinklapių kūrimo pagrindai

Programa rekomenduojama 6—12 klasių mokiniams, norintiems išmokti kurti svetaines ir jas publikuoti interneto serveriuose. Mokiniai pirmiausia mokomi kurti tinklalapius HTML kalba, juos apipavidalinti pakopiniais stiliais (CSS kalba), vėliau — suteikti svetainei dinamiškumo su JavaScript, naudoti TVS šablonus. Ši programa padės mokiniams įsivertinti savo polinkius, mokymosi gebėjimus ir apsispręsti dėl tolesnių studijų ar profesijos.

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
HTML
Paskaitų metu supažindinama su internetinės svetainės sandara, svetainių kūrimo principais, taisyklėmis, HTML kalbos gairėmis, HTML dokumentų struktūra. Atliekami praktiniai darbai: kuriami tinklalapiai naudo¬jant HTML kalbą. Pamokų gale apibendrinami ir aptariami rezultatai.
12
Pakopiniai stiliai
Paskaitų metu supažindinama su pakopinių stilių metodais, tinklalapių turinio formavimu. Atliekami praktiniai darbai: kuriami tinklalapiai naudo¬jant HTML bei CSS kalbas. Pamokų gale apibendrinami ir aptariami rezultatai.
14
Interaktyvūs tinklapių elementai
Paskaitų metu pradedame programuoti, išmokstame pagrindinius programavimo principus ir kaip išnaudoti JavaScript savo projektuose. Praktinių darbų metu pasinaudojame „JavaScript“ biblioteką apipavidalindami savo puslapį. Pamokų gale apibendrinami ir aptariami rezultatai. Įtraukianti paskaita, demonstra-vimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiute¬riu, analizė. Ugdomos mokėjimo mokytis ir komunikavimo, pažinimo, socialinė, iniciatyvumo ir kūrybingumo, bendrosios kompetencijos bei darbo su JavaScript dalykinės kompetencijos
10
TVS
Paskaitų metu supažindinama su turinio valdymo sistemomis, jų diegimu, šablonų naudojimu, papildomų elementų įterpimu. Atliekami praktiniai darbai: naudojant šablonus kuriamos svetainės. Pamokų gale apibendrinami ir aptariami rezultatai.
10
Baigiamojo darbo kūrimas ir gynimas
Baigiamojo darbo temos pasirinkimas, svetainės projektavimas, kūrimas ir publikavimas
10
Bendra programos trukmė: 56

Programą parengė Irmantas Grimalauskas