Animacijos kūrimas Blender 3D aplinkoje

Animacijos kūrimas Blender 3D aplinkoje

Mokymo rekomenduojama, skirta 7-8 klasių moksleiviams ir gimnazijų I-III klasių gimnazistams, siekiantiems įgyti animavimo žinių ir įgūdžių. NVŠ mokymo programa skirta rengti animatorius-technologus, gebančius savo kūrybai pritaikyti tiek įprastas grafines, tiek kompiuterines animacijos technologijas, galinčius įgyvendinti individualius projektus ir dalyvauti kolektyviniuose kūrybiniuose projektuose, kritiškai mąstyti, reflektuoti ir reprezentuoti savo kūrybinę veiklą. Baigę šią mokymo programą mokiniai įgis animavimo žinias ir gebės parengti animacijas savo sukurtiems objektams. Programa padės mokiniams įsivertinti savo polinkius.

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
Darbo režimai.
Pagrindinės kūrimo funkcijos. Piešiam personažus, medžiagą, animaciją, skeletą
16
Vaizdo efektai kuriant 3D objektus:
Užduotys ugdančios erdvinio mąstymo supratimą
Pirmosios programos atliekamos vadovaujant dėstytojui, vėlesnės – savarankiškai
Analizuojamos ir taisomos klaidos, komentuojama
Remiantis mokinių refleksija, numatomos tolimesnio darbo užduotys.
14
Interaktyvių 3D aplikacijų kūrimas.
Pateikiama medžiaga apie 3D aplikacijų kūrimo programos galimybes.
Pateikiamos gebėjimų toblinimo užduotys.
Patikrinama, kaip mokiniams sekėsi atlikti užduotis.
8
Žaidimo kūrimas Blender 3D funkcijos. Baigiamasis darbas. Apibendrinimas.
Pateikiama baigiamojo darbo užduotis, parodomi gero atlikimo pavyzdžiai.
Žaidimai išbandomi, tikrinami ir vertinami dėstytojo
Atliekama baigiamoji užduotis.
18
Bendra programos trukmė: 56

Programą parengė Daiva Žvinakevičienė