Trimatė kompozicija ir erdvinis modeliavimas

Trimatė kompozicija ir erdvinis modeliavimas

Programa, rekomenduojama 9-10 ir gimnazijų I-IV klasių mokiniams, gimnazistams, norintiems išmokti dirbti trimatėje aplinkoje, įsisavinant modeliavimo, animacijos, vizualizacijos ir specialiųjų efektų kūrimo Autodesk Maya programa. Išsamiai susipažinsite su erdvinių geometrinių formų kūrimu, jų paviršių struktūra, apšvietimu ir animacijai, tikroviško atvaizdo konfigūravimui. Ši programa skatins kūrybinį mąstymą, kelti savo idėjas ir jas įgyvendinti, plėsti savo akiratį, padės mokiniams įsivertinti savo polinkius, mokymosi gebėjimus ir apsispręsti dėl tolesnių studijų ar profesijos.

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
Pažintis su kompiuterine grafika ir trimate animacija.
Darbas Maya programoje. Pagrindiniai terminai. Vartotojo aplinka. Darbiniai langai. Projekto apžvalga, planavimas, objektų kūrimas ir animavimas.
5
Modeliavimas iš daugiakampių
Modeliavimas iš daugiakampių bei naudojant NURBS paviršius ir kreives. Deformavimo priemonės ir sudėtiniai paviršiai.
13
Spalvinimas ir tekstūros pritaikymas.
Spalvinimo tipai, atributai. Tekstūros pritaikymas ir paviršiai.
4
Animavimo pagrindai.
Atraminių kadrų animacija. Skeletai ir kinematika.
12
Apšvietimas. Tikroviškas atvaizdas. Dinamika.
Pagrindinės apšvietimo sąvokos. Šviesa Maya programoje. Šviesų susiejimas.. Šešėliavimas. Apšvietimo efektai. Tikroviško atvaizdo konfigūravimas. Atspindžiai ir lūžiai. Iliuzinis judesys. Nelankstūs ir lankstūs dinaminiai kūnai. Dinaminių kūnų praktinės užduoties parengimas. Dalelių dinamika ir spinduliavimas.
10
3D animacijos sukūrimas.
Kūrybinio darbo ruošimas.
7
Modelio vizualizavimas
Sukurto objekto perkėlimas ir konvertavimas į erdvinį vaizdą – modelį
5
Bendra programos trukmė: 56

Programą parengė Edita Griškėnienė