Taikomasis programavimas „Java“

Taikomasis programavimas „Java“

Programa rekomenduojama 9—10 ir gimnazijų I-IV klasių mokiniams, gimnazistams, norintiems išmokti programuoti javos kalbą ir įgyti praktinius programavimo įgūdžius, kuriant įvairaus sudėtingumo taikomąsias programas. Mokiniai pirmiausia supažindinami su skirtingais programų tipais, mokomi kompiliuoti ir vykdyti javos programas. Vėliau mokiniai mokomi objektinio programavimo, operuoti įvairių tipų kintamaisiais, dirbti su masyvais ir kolekcijomis, kurti grafinę vartotojo sąsają, dirbti su failais ir duomenų bazėmis. Mokymuisi naudojama integruota programavimo aplinka Netbeans. Ši programa padės mokiniams įsivertinti savo polinkius, mokymosi gebėjimus ir apsispręsti dėl tolesnių studijų ar profesijos.

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
Pažintis su Java programų tipais ir sandara
Paskaitų metu supažindinama su javos programų sandara, bei integruota progrmavimo aplinka Netbeans. Praktinių darbų metu kuriamos įvairių tipų programos. Pamokų gale apibendrinami ir aptariami rezultatai.
12
Objektinis programavimas Java kalba
Paskaitų metu supažindinama su objektų kūrimu, klasių savybėmis. Praktinių darbų metu apibrėžiamos ir kuriamos klasės, dirbama su interfeisais. Pamokų gale apibendrinami ir aptariami rezultatai.
8
Pažangūs programavimo įgūdžiai
Paskaitų metu aiškinama, kaip dirbti su masyvais, kolekcijomis, datomis bei eilutėmis, kaip valdyti išimtis. Praktinių darbų metu kuriamos taikomosios programos Netbeans aplinkoje. Pamokų gale apibendrinami ir aptariami rezultatai.
8
Grafinė vartotojo sąsaja
Paskaitų metu supažindinama su grafinės vartotojo sąsajos kūrimu, formos valdikliais ir jų paskirtimi. Praktinių darbų metu kuriamos taikomosios progra-mos su vartotojo sąsaja, programuojami valdiklių įvykiai. Pamokų gale apibendrinami ir aptariami rezultatai.
10
Duomenų bazės
Paskaitų metu pristatomi darbo su tekstiniais failais, XML failais, Derby duomenų bazėmis metodai. Praktinių darbų metu kuriamos programos naudojan-čios duomenis iš failų bei duomenų bazių. Pamokų gale apibendrinami ir aptariami rezultatai.
12
Baigiamojo darbo kūrimas ir gynimas
Baigiamojo darbo temos pasirinkimas, taikomosios programos projektavimas ir sukūrimas.
8
Bendra programos trukmė: 56

Programą parengė Daiva Radišauskienė