IT kūrybinė laboratorija (C++ 4 kursas)

IT kūrybinė laboratorija (C++ 4 kursas)

Programa rekomenduojama 12 klasės mokiniams siekiantiems kurti projektus panaudojant struktūrinio programavimo žinias ir įgūdžius, pritaikant tekstinių dokumentų maketavimą, skaitinės informacijos apdorojimą skaičiuokle, analizuoti saugaus ir teisėto informacijos ir interneto naudojimą kasdieninėse situacijose. Baigę šią mokymo programą mokiniai gebės: parinkti tinkamus būdus programavimo užduotims spręsti; algoritmus keisti ir pritaikyti atsižvelgdami į užduoties ypatumus; savarankiškai užrašyti programą nuosekliems veiksmams atlikti panaudodami sąlyginį ar (ir) ciklo sakinį sudarydami struktūrines programas su atitinkamomis funkcijomis; panaudoti masyvus bei struktūras programų sudaryme; laikytis programų sudarymo etapų, komentuodami programos dalis. Ši programa padės mokiniams įsivertinti savo polinkius, mokymosi gebėjimus ir apsispręsti dėl tolesnių studijų ar profesijos.

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
Tekstinio dokumento maketavimas.
Patikrinama, pakartojama, primenama tolesnei veiklai būtinos žinios ir gebėjimai, įgyti, anksčiau ar kitur. Supratimui pagerinti naudojama papildoma informacija – paaiškinimai, maketavimo pavyzdžiai, palyginimai. Jei reikia, parodoma, kaip ką nors atlikti (modeliuojama veikla). Pakartojant pabrėžiama tai, kas svarbiausia.
6
Skaitinės informacijos apdorojimas skaičiuokle
Skiriamos naujos informacijos taikymo, įgūdžių ir gebėjimų ugdymo užduotys. Pirmosios atliekamos mokytojams vadovaujant ir stebint, vėlesnės – savarankiškai. Patikrinama, kaip mokiniams sekėsi atlikti užduotis. Komentuojama, taisomos klaidos. Jei reikia – tema paaiškinama iš naujo, jei išmokta sėkmingai – trumpai aptariama, ko išmokta, kodėl tai svarbu. Remiantis mokinių refleksija numatomos tolimesnio darbo užduotys.
8
Saugus ir teisėtas informacijos ir interneto naudojimas
Pateikiamos įvairios gyvenimiškos situacijos, analizuojami įstatymai, šiuolaikinio elektroninės valdžios, elektroninio verslo ir kitų šiuolaikinių elektroninių paslaugų pavyzdžiai. Remiantis mokinių refleksija numatomos tolimesnio darbo užduotys.
4
C++ 4 kurso baigiamasis egzaminas. Apibendrinimas.
Parodomi gero atlikimo pavyzdžiai, aptariami sėkmės kriterijai, mokiniai kuria taikomąsias programas įvaldydami programavimo technologijos (metodikos) elementus. Dirba individualiai arba grupėmis, užduodami klausimai, pateikiami atsakymai. Darbai tikrinami ir vertinami mokytojo, mokiniai vertina vieni kitus, įsivertina patys. Pateikiami baigiamojo egzamino vertinimo kriterijai. Atliekamas baigiamasis egzaminas. Analizuojami rezultatai.
38
Bendra programos trukmė: 56

Programą parengė Janina Kuchalskienė