Programavimo Python pagrindai (I kursas)

Programavimo Python pagrindai (I kursas)

Mokymo programa, rekomenduojama 7-8 ir gimnazijų I-IV klasių moksleiviams, gimnazistms, siekiantiems įgyti programavimo žinių ir įgūdžių. Baigę šią mokymo programą mokiniai įgis algoritmavimo pradmenų žinias ir gebės parašyti programos tekstą nesudėtingoms užduotims spręsti. Python — patogi ir intuityvi programavimo kalba, dėl to pradedantiesiems nesudėtinga pradėti ja mokytis, o turintys programavimo pradmenis prie šios kalbos pripras akimirksniu. Baigę šią mokymo programą moksleiviai gebės spręsti programavimo uždavinius, realizuojant algoritmus Python programavimo kalba. Pprograma padės mokiniams įsivertinti savo polinkius.

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
Python aplinkos. Programos Python struktūra. 10
Algoritmavimo struktūrų analizė ir taikymas sprendžiant programavimo uždavinius Python.
Algoritmavimo struktūrų supratimas, ugdant programavimo gebėjimus ir įgūdžius.
24
Python fankcijos.
Pateikiama medžiaga apie programos struktūras.
Pateikiamos gebėjimų tobulinimo užduotys. Jos atliekamos savarankiškai.
14
Taikomųjų programų kūrimas. Baigiamasis darbas. Apibendrinimas. Pateikiama baigiamojo darbo užduotis, parodomi gero atlikimo pavyzdžiai, aptariami sėkmės kriterijai, 8
  Tel.  8-686- 68947                                                                                                                                 Bendra programos trukmė: 56

Programą parengė Daiva Žvinakevičienė