Fizika per moderniąsias technologijas

Fizika per moderniąsias technologijas

Programa rekomenduojama 1-4 gimnazijos klasių moksleiviams, besiruošiantiems studijuoti aukštosiose mokyklose tas studijų programas, kuriose bus mokomasi fizikos. Taip pat ši programa skirta mokiniams, kurie norės ir galės įsitikinti, kad fizika gali būti įdomi, ją galima taikyti kasdieniniame gyvenime ir ieškoti fizikinių reiškinių mus supančioje aplinkoje. Įgyta patirtis eksperimentuojant su kompiuterizuotais stendais, integruotos fizikos ir informatikos žinios bei gebėjimai, įgūdžiai atlikti laboratorinius darbus, paskatins mokinius pasirinkti gamtos mokslų studijas ateityje, padės studijuojant fizinius, biomedicinos ar technologijos krypčių mokslus. Programa skatins pasirinkti laikyti fizikos brandos egzaminą, padės perprasti gamtoje egzistuojančius dėsnius kitoje, ne mokyklos aplinkoje. Užsiėmimai vyks Regioninio technologijų centro Fizikos laboratorijoje, mokymuisi naudojant kompiuterizuotus vokiečių firmos Phywe stendus.

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
Įvadinė paskaita. Supažindinimas su moderniųjų technologijų taikymu fizikos mokymuisi, Measure programos išbandymas. 2
Tyrimo rezultatai, jų pateikimas ir vaizdavimas grafiškai. Tyrimo paklaidų įvertinimas. 2

Mechanikos dėsnių tyrimas modulio Cobra 3 pagalba:

 • kinematikos formulių panaudojimas,
 • Niutono dėsniai,
 • energijos tvermės dėsnis,
 • impulso tvermės dėsnis.
16
Dujų dėsnių tyrimas modulio Cobra 3 pagalba  4
Elektros srovės parametrų tyrimas metaluose modulio Cobra 3 pagalba 4

Puslaidininkinių prietaisų charakteristikų tyrimas ir analizė modulio Cobra 3 pagalba:

 • puslaidininkinis diodas,
 • dvipolis tranzistorius,
 • lauko tranzistorius.
4

Kondensatoriaus talpos radimas:

 • modulio Cobra 3 pagalba su PowerGraph ir UniversalWriter paprograme,
 • Vitstono tiltelio pagalba.
4

Ritės induktyvumo radimas:

 • modulio Cobra 3 pagalba su PowerGraph ir UniversalWriter paprograme,
 • Vitstono tiltelio pagalba.
4
Transformatoriaus sandaros ir veikimo tyrimas. 4
Garso bangų Doplerio efekto tyrimas modulio Cobra 3 pagalba.  4
Kietųjų kūnų šiluminio spinduliavimo tyrimas modulio Cobra 3 pagalba. 4
Bendra programos trukmė 56

Programą parengė Birutė Rakauskienė