Programavimas su micro:bit kompiuteriukais ir technologinė kūryba

Programavimas su micro:bit kompiuteriukais ir technologinė kūryba

Programa rekomenduojama 4-7 klasių mokiniams siekiantiems išmokti naudotis interneto, el. pašto paslaugomis, konstruoti ir programuoti micro:bit kompiuteriukais, ugdyti kūrybiškumą, dirbant su Vexcode VR ir Imagine Logo programomis. Programavimas ne tik lavina mokinių loginį mąstymą, bet apjungia kelias sritis: informacines technologijas, matematiką, fiziką ir technologinę kūrybą. Užsiėmimų metu mokiniai susipažins su programavimo pradmenimis, su pagrindinėmis konstravimo priemonėmis, išmoks jas valdyti, mokysis suplanuoti ir sukonstruoti ekrane nesudėtingą projektą (piešinį, programą), naudojant objektų valdymo komandas, gebės spręsti elementarius konstrukcinius uždavinius. Taip pat efektyviai dirbs komandoje, grupėje, ugdys norą nuolat mokytis, dalyvaus respublikiniuose ir edukaciniuose konkursuose, IT kūrybinių darbų konkurse Alytaus mieste, siekiant vaiko asmenybės tobulėjimo.

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
El. paštas ir kitos elektroninio bendravimo paslaugos
Dirbant individualiai susipažįstama su interneto ir el. pašto panaudojimu.
4
Programavimas su micro:bit kompiuteriukais
Pažintis su micro:bit kompiuteriukais ir MakeCode programavimo aplinka.
Užprogramuojama micro:bit kompiuteriuko mygtukai, užmezgamas radijo ryšys ir sujungiami duomenys.
Analizuojamos technologinės kūrybos pavyzdinės užduotys, kuriami žaidimai, konstruojamas maisto atpažinimo įrenginys. Kuriami nesudėtingi projektai pasirinkta tema, jie pristatomi ir aptariami.
24
Logo programavimas
Programavimas Imagine Logo aplinkoje.
Kartojimo užduotys.
Kuriami projektai: „Pasivaikščiojimas“, „Pasaka be galo“, „Klausimėlis“ ir „Labirintas“.
Žaidimo „Skrydis“ kūrimas.
16
Projektų kūrimas Vexcode VR aplinkoje
Kuriami projektai: „Namelis“, „Gėlė iš trikampių“ ir „Švariname koralus“.
Analizuojamos technologinės kūrybos pavyzdinės užduotys, programuojama įvairiose aikštelėse.
20
Baigiamojo darbo ruošimas ir gynimas.
Pasirengimas baigiamojo darbo demonstravimui
8
Bendra programos trukmė: 72

Programą parengė Virginija Vaikšnorienė