Programuoti įdomu ir paprasta (Python pradžiamokslis)

Programuoti įdomu ir paprasta (Python pradžiamokslis)

Programoje mokoma analizuoti „Python“ programavimo kalbos išraiškas, savybes, sintaksę, mokytis konstruoti uždavinių algoritmus ir užrašyti „Python“ programavimo kalba, bei ugdyti gebėjimą suskirstyti programos rengimą į etapus: algoritmo parengimas, programos rašymas, derinimas, testavimas. Programos uždaviniai: taikyti informacinių ir komunikacinių technologijų žinias, supratimą ir gebėjimus; išskaidyti uždavinį į jo sprendimo dalis ir sujungti uždavinio sprendimo dalis į vieną; mokytis algoritmavimo pagrindų ir programavimo sintaksės, tinkamai užrašyti „Python“ programavimo kalba.

 Eil. Nr.

 Veiklos apibūdinimas

 Ugdomos kompetencijos

  Ugdymo,   vertinimo  įsivertinimo) metodai

 Trukmė  (pedagoginėmis  val.)

 1.

 Python IDLE aplinka.

 Programos Python struktūra.

 

 Kūrybingai taikant ugdymo metodus, užsiėmimų metu ugdomos mokėjimo mokytis ir komunikavimo bendrosios kompetencijos; IT dalykinės kompetencijos.

  Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu, tyrimas, analizė, darbas grupėse.

  4

 2.

 

 Algoritmavimo struktūrų analizė ir taikymas sprendžiant programavimo uždavinius  Python.

 

 Ugdomos komunikavimo, pažinimo, socialinė, asmeninė iniciatyvumo ir kūrybingumo, bendrosios kompetencijos.  Failų sistemų paskirties, sąrašų naudojimo, tekstinių eilučių, struktūros, funkcijų žinojimo ir naudojimo kompetencijos.

 Užduoties analizė ir algoritmo sudarymasir testavimas.

 Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu, tyrimas, atvejo analizė, savarankiškas mokymasis,

individualus darbas,  darbas grupėse.

 14

 3.

 

 Python kintamieji, funkcijos, duomenų įvedimas išvedimas ir tipai, sąlygos, ciklai, loginiai veiksmai, sąrašai.

 Python grafikos pagrindai.

 Ugdomos komunikavimo, pažinimo, socialinė, asmeninė iniciatyvumo ir kūrybingumo, bendrosios kompetencijos. Failų sistemų paskirties, masyvų naudojimo, tekstinių eilučių, struktūros, funkcijų žinojimo ir naudojimo kompetencijos.

 Programų testavimo ir derinimo išmanymas.

 Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, tyrimas, atvejų analizė, savarankiškas mokymasis, individualus darbas, darbas grupėse.

 30

 4.

 Uždavinių sprendimas Python, analizuojant gero atlikimo pavyzdžius, aptariami sėkmės kriterijai, mokiniai kuria taikomąsias programas. 

 

 Pateikiami pagal NVŠ programą baigiamojo projekto vertinimo kriterijai. Atliekamas baigiamasis NVŠ programos projektas. Analizuojami gauti rezultatai.

 Ugdomos komunikavimo, pažinimo, socialinė, asmeninė iniciatyvumo ir kūrybingumo, bendrosios kompetencijos.     Failų sistemų paskirties, masyvų naudojimo, tekstinių eilučių, struktūros, funkcijų žinojimo ir naudojimo kompetencijos.

 Algoritmo sudarymas, programų testavimo ir derinimo išmanymas.

 Darbas kompiuteriu, atvejo analizė, programų testavimas savarankiškas mokymasis, individualus darbas, darbas grupėse. Grupės arba individualaus darbo į(si)vertinimas

 24

 

 

 

 Iš viso val.:

 72

Programą parengė Lektorė Daiva Žvinakevičienė