Žaidimų programavimas ir algoritmavimas Python

Žaidimų programavimas ir algoritmavimas Python

Programoje mokoma žaidimų kūrimo „Python“programavimo kalba, analizuojant ir sudarant žaidimų algoritmus, bei tyrinėjant gero atlikimo pavyzdžius. Mokymo programos dalyviai kuria žaidimų programas „Python“ įvaldydami programavimo technologijos (metodikos) elementus. Programos tikslas – mokytis „Python“ programavimo kalbos, jos savybių, sintaksės ir sudėtingesnių uždavinių sprendimo, orientuojantis į žaidimų algoritmų analizę ir kūrimą.

 Eil. Nr.

 Veiklos apibūdinimas

 Ugdomos kompetencijos

 Ugdymo,    vertinimo (įsivertinimo) metodai

 Trukmė

(pedagoginėmis val.)

 1.

 Python aplinkos ir jų taikymas.

 Programos Python struktūra.

 

 Kūrybingai taikant ugdymo metodus, užsiėmimų metu ugdomos mokėjimo mokytis ir komunikavimo bendrosios kompetencijos; IT dalykinės kompetencijos.

 Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu, tyrimas, analizė, darbas grupėse.

   4

 2.

 

 Kodų struktūra, žaidimo sąranka.

 Klaidų analizė ir derinimas.

 Riktai ir derinimas.

  Ugdomos komunikavimo,   pažinimo, socialinė, asmeninė iniciatyvumo ir kūrybingumo, bendrosios kompetencijos.    Failų sistemų paskirties, sąrašų naudojimo, tekstinių eilučių, struktūros, funkcijų žinojimo ir naudojimo kompetencijos.

 Užduoties analizė ir algoritmo sudarymasir testavimas.

 Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu, tyrimas, atvejo analizė, savarankiškas mokymasis, individualus darbas,  darbas grupėse.

  12

 3. 

 Matematika Python kalboje.      Atsitiktiniai skaičiai.

 Sprendimų priėmimas.

 Loginės operacijos ir eilutės žaidimuose.

 Kortežai ir žodynai.

 Kintamieji ir funkcijos žaidimuose.

 Žaidimų algoritmai. Įterpinių rūšiavimas, rūšiavimas išrenkant.

 Bibliotekos ir jų modulių importavimas.

 Langų kūrimas ir mygtukų programavimas.

 Pelės ir klaviatūros įvykiai.

 Grafika. Objetai ir jų padėtis.

 

 Ugdomos komunikavimo, pažinimo, socialinė, asmeninė iniciatyvumo ir kūrybingumo, bendrosios kompetencijos.   Failų sistemų paskirties, masyvų naudojimo, tekstinių eilučių, struktūros, funkcijų žinojimo ir naudojimo kompetencijos.

 Programų testavimo ir derinimo išmanymas.

 Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, tyrimas, atvejų analizė, savarankiškas mokymasis, individualus darbas, darbas grupėse.

   24

4.

 Žaidimų kūrimas Python, analizuojant gero atlikimo pavyzdžius, aptariami sėkmės kriterijai, mokiniai kuria žaidimų programas  įvaldydami programavimo technologijos (metodikos) elementus.

  Pateikiami pagal NVŠ programą baigiamojo projekto vertinimo kriterijai. Atliekamas baigiamasis NVŠ programos projektas. Analizuojami gauti rezultatai.

 Ugdomos komunikavimo, pažinimo, socialinė, asmeninė iniciatyvumo ir kūrybingumo, bendrosios kompetencijos. Failų sistemų paskirties, masyvų naudojimo, tekstinių eilučių, struktūros, funkcijų žinojimo ir naudojimo kompetencijos.

 Algoritmo sudarymas, programų testavimo ir derinimo išmanymas.

 Darbas kompiuteriu, atvejo analizė, programų testavimas savarankiškas mokymasis,

individualus darbas, darbas grupėse. Grupės arba individualaus darbo į(si)vertinimas

   22

 

 

 

 Iš viso val.:

   72

Programą parengė Lektorė Daiva Žvinakevičienė