3D Solidworks magija

3D Solidworks magija

Programa rekomenduojama I-IV gimnazijos ir 8-10 pagrindinės mokyklos (progimnazijos) klasių mokiniams besidomintiems inžinerija, 3D projektavimu ir įgijusiems pradinius darbo kompiuteriu įgūdžius. Mokiniai pagilins braižybos žinias, įgis 3D projektavimo įgūdžių, sukurs įvairias detales, kurios bus sujungtos į judančius mechanizmus. Dalyvaus moksleivių projektavimo konkursuose. Įgis bendraminčių draugų, užsiims prasminga po pamokinė veikla.

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
Įvadinė paskaita
Susipažins su mašinų detalių braižybos pagrindais.
2
Nesudėtingų 3D detalių projektavimas.
Išmoks suprojektuoti nesudėtingas trimates detales.
6
Detalių sujungimai.
Sujungs kelias detales į vieną mazgą.
4
Sudėtingų detalių projektavimas.
Kurs sudėtingas detalias judančiam mechanizmui. Parinks joms spalvas ir struktūrą pagal medžiagas.
20
Judančio mechanizmo surinkimas.
Sujungs detales į vientisą judantį mechanizmą.
10
Surinkto mechanizmo judėjimo animacija.
Išmoks sukurti judančio mechanizmo animaciją.
6
Paties susikurtas mechanizmas.
Susikurs mechanizmą ir programos pagalba išbandys jo patikimumą.
16
Baigiamojo darbo pristatymas.
Pristatys sukurtus mechanizmus.
8
Bendra programos trukmė: 72

 

Programą parengė Antanas Jaruševičius