Programavimo ir kodavimo labirintai (C++ pažengusiems)

Programavimo ir kodavimo labirintai (C++ pažengusiems)

Programa skirta mokiniams, norintiems įgyti struktūrinio ir objektinio programavimo žinių ir įgūdžių bei juos pritaikyti savo projektinėje veikloje. Programa skirta Alytaus miesto gimnazijų 2 - 4 klasių mokiniams. Ši programa padės mokiniams įsivertinti savo polinkius, mokymosi gebėjimus ir apsispręsti dėl tolesnių studijų ar profesijos.

Eil. Nr.

Veiklos apibūdinimas

Ugdomos kompetencijos

Ugdymo, vertinimo (įsivertinimo) metodai

Trukmė

(pedagoginėmis val.)

1.

Pradedančiųjų

programos kurso kartojimas.

Funkcijos ir jų parametrai.

Užsiėmimų metu ugdomos mokėjimo mokytis ir komunikavimo bendrosios kompetencijos; duomenų tipų bei tinkamų algoritmų sudarymo dalykinės kompetencijos.

Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu, darbas grupėse.

12

 

2.

Masyvai.

Užsiėmimų metu ugdomos mokėjimo mokytis ir komunikavimo bendrosios kompetencijos; duomenų tipų bei tinkamų algoritmų sudarymo dalykinės kompetencijos

Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu, darbas grupėse.

10

3.

Veiksmai su masyvo elementais

Užsiėmimų metu ugdomos mokėjimo mokytis ir komunikavimo bendrosios kompetencijos; duomenų tipų bei tinkamų algoritmų sudarymo dalykinės kompetencijos.

Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu, darbas grupėse.

12

 

4.

Masyvų elementų įterpimas, šalinimas, rikiavimas.

 

Užsiėmimų metu ugdomos mokėjimo mokytis ir komunikavimo bendrosios kompetencijos; duomenų tipų bei tinkamų algoritmų sudarymo dalykinės kompetencijos.

Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu, darbas grupėse.

14

 

5.

Simboliai, simbolių eilutės.

 

Mokėjimo mokytis ir komunikavimo bendrosios kompetencijos; duomenų tipų bei tinkamų algoritmų sudarymo dalykinės kompetencijos.

Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu, darbas grupėse

12

 

6.

Struktūros, struktūrų masyvai. 

 

Ugdomos mokėjimo mokytis ir komunikavimo, pažinimo, socialinė, iniciatyvumo ir kūrybingumo, bendrosios kompetencijos  bei duomenų struktūrų ir algoritmų žinojimo kompetencijos.

 

Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu, atvejo analizė, savarankiškas mokymasis,

individualus darbas,  darbas grupėse.

12

 

 

 

Iš viso val.:

72

Programą parengė JIA dėstytoja Loreta Mazėtytė