Kompiuterinės dirbtuvės

Kompiuterinės dirbtuvės

Programos tikslas: Panaudodami grafinės informacijos apdorojimo priemones, leidinio maketavimo įrankius, analizuodami 3D spaudinių kūrimo ir spausdinimo ypatumus, mikrokompiuterių galimybes kursime įvairius IT projektus bei ugdysime mokinių bendrąsias kompetencijas. Programos uždaviniai: 1. Sukurti savo šeimos kalendorių, kuriame panaudos savo fotografijas, skanuotas ir retušuotas šeimos nuotraukas. 2. Sujungti ir suprogramuoti LED girliandą. 3. Nubraižyti ir pritaikyti 3D spausdinimui raktų pakabutį.

Eil. Nr.

Veiklos apibūdinimas

Trukmė

(pedagoginėmis val.)

 1.  

Susipažįstama su darbo sauga. El. paštas ir kitos elektroninio bendravimo priemonės.

2

 1.  

Fotografija.

Susipažįsta su fotografijos žanrais, pagrindiniais nustatymais. Fotografuoja.

6

 1.  
Nuotraukų skanavimas.

 

Skanuoja, į laikmeną išsaugo pačių atsineštas senas fotografijas.

Naudoja skanavimui skirtą programą.

2

 1.  

Retušavimas.

Retušuoja skanuotas senas fotografijas. Redaguoja savo fotografijas.

Naudoja grafikos rengyklę Gimp.

8

 1.  

Maketavimas ir parengimas spaudai.

Maketuoja savo šeimos kalendorių. Jame naudoja savo fotografijas, skanuotas ir retušuotas nuotraukas.

Naudojasi teksto rengimo, leidybos programomis.

6

 1.  

Informatika be kompiuterio.

Sprendžia loginius galvosūkius, ugdo informatinį mąstymą.

4

 1.  

Elektros grandinės jungimas.

Susipažįsta su elektronikos elementais, elektros grandinės jungimo būdais.

Darbui naudojami elektronikos komponentai, virtuali aplinka tinkercad.

8

 1.  

LED girliandos jungimas ir programavimas.

Sujungiama elektros grandinė, programuojamas girliandos miksėjimas.

Jungimai pirmiausia padaromi ir suprogramuojami virtualioje aplinkoje tinkercad,po to jungiama reali girlianda, kuriai naudojami arduino arba micro:bit mikrovaldikliai ir jų priedai.

10

 1.  

Kompiuterinė braižyba.

Aptariami pagrindiniai braižymo kompiuteriu principai. Solidworks programa braižomas nesudėtingas trimatis brėžinys.

4

 1.  

Eskizo braižymas ir parengimas 3D spausdinimui

Grafikos rengyklėje nusipiešia savo eskizą, jį panaudoja Solidworks programoje kurdami trimatį raktų pakabutį.

8

 1.  

3D konstravimas.

Virtualioje aplinkoje tinkercad konstruoja namo maketą.

8

 1.  

Darbų portfolio rengimas.

Rengia savo darbų pristatymą, sukelia darbų ekrano nuotraukas, fotografijas, trumpą darbų aprašymą, nuorodas.

Pristatymui naudoja žiniatinklio programą prezi, canva.

6

 

Programą parengė Jūratė Archangelskienė