Kūrybinis modeliavimas rastrinėje – vektorinėje grafikoje

Kūrybinis modeliavimas rastrinėje – vektorinėje grafikoje

NVŠ mokymo programa skirta 8-10, I-II klasių mokiniams Išmokti kurti ir redaguoti iliustracijas, grafines tekstūras, retušuoti vaizdus ar tiesiog sukomponuoti kelis piešinius su Adobe Photoshop programa. Supažindinti su pagrindiniais Adobe Photoshop elementais ir išmokyti juos valdyti. Mokyti sukurti tekstus ir juo redaguoti, bei supažindinti su koregavimo ir redagavimo įrankiais bei juos taikyti, mokyti naudoti Adobe Photoshop filtrus ir efektus.

Eil. Nr.

Veiklos apibūdinimas

Ugdomos kompetencijos

Ugdymo, vertinimo (įsivertinimo) metodai

Trukmė

(pedagoginėmis val.)

1.

Pagrindiniai Adobe Photoshop elementai.

Darbo langas, rinkmenos, spalviniai režimai ir modeliai.

Pažinti save ir save gerbti. Išklausyti. Plėsti akiratį.  Paaiškinti, kas yra rastrinės grafikos pagrindinis vaizdo parametrai. Supažindinti su spalviniai modeliai (RGB; CMYK; HSL; LAB). Supažindinti su rastrinės grafikos vaizdo dydžiu ir skiriamąja geba. Supažindinti su pagrindiniais Adobe Photoshop elementais ir išmokyti juos valdyti.

Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu, analizė.

6

 

2.

Piešinių dalių žymėjimas ir redagavimas. Adobe Photoshop sluoksniai.  Sluoksnių ir rinkinių kūrimas. Teksto sluoksniai.

Mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas. Aktyviai ir kūrybingai veikti. Išsakyti mintis. Mokytis noriai, pasitikėti savo jėgomis. Mokyti naudoti piešinių dalių žymėjimo ir redagavimo įrankiais. Mokyti naudoti sluoksnių ir jų rinkinių kūrimu. Mokyti sukurti tekstus ir juo redaguoti.

Mokyti kurti naujus objektus, dirbti su keliais objektais.

Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu.

14

 

3.

Tapyba,  koregavimas ir retušavimas. Spalvos parinkimo ir spalvinimo įrankiai. Korekcija iš akies. Intensyvumo ir kontrasto korekcija.

Koliažo kūrimas.

Padėti kitiems ir priimti pagalbą. Mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas. Inicijuoti idėjų įgyvendinimą, įtraukti kitus. Vertinti mokymosi pažangą. Mokyti naudoti tapybos, spalvos parinkimo ir spalvinimo įrankiais. Supažindinti su koregavimo ir redagavimo įrankiais bei juos taikyti. Mokyti atlikti retušavimą histograma, kreivėmis, spalvų balansu, piešinio sodrumo ir atspalvio komandomis.

Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu.

14

4.

Adobe Photoshop filtrų naudojimas vaizdų kūrime. Animacija. 

Mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas. Inicijuoti idėjų įgyvendinimą, įtraukti kitus. Išsakyti mintis. Mokyti naudoti Adobe Photoshop filtrus ir efektus. Mokyti kurti judesio bei formos animacijas.

Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu.

14

 

5.

Vektorinės grafikos programos CorelDraw aplinka. Primityvai. Linijos. Specialieji efektai.

Mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas. Inicijuoti idėjų įgyvendinimą, įtraukti kitus. Išsakyti mintis. Mokyti naudoti CorelDraw aplinką, specialiuosius efektus.

Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu.

14

 

6.

Kūrybinio darbo ruošimas. Proginių atviručių bei plakatų kūrimas ir animavimas.

Mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas. Aktyviai ir kūrybingai veikti. Mokyti suplanuoti ir sukurti nesudėtingą animuotą projektą.

Demonstravimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu.

10

 

 

 

Iš viso val.:

72

Programą parengė dėstytoja Edita Griškėnienė