Trimatė kompozicija ir animacija

Trimatė kompozicija ir animacija

NVŠ mokymo programa skirta I-IV gimnazijos klasių mokiniams, norintiems išmokti dirbti trimatėje aplinkoje, įsisavinant modeliavimo, animacijos, vizualizacijos ir specialiųjų efektų kūrimo Blender 3D arba Autodesk Maya programa. Išsamiai susipažinti su erdvinių geometrinių formų kūrimu, jų paviršių struktūra, apšvietimu ir animacijai, tikroviško atvaizdo konfigūravimu. Padėti mokiniams plėtoti pažinimo, mąstymo gebėjimus ir kūrybines galias.

Eil. Nr.

Veiklos apibūdinimas

Ugdomos kompetencijos

Ugdymo, vertinimo (įsivertinimo) metodai

Trukmė

(pedagoginėmis val.)

 

1.

Blender 3D (Autodesk Maya) aplinkos programoje. Pagrindiniai terminai. Vartotojo aplinka. Darbiniai langai. Projekto apžvalga, planavimas, objektų kūrimas ir animavimas.

Pažinti save ir save gerbti. Išklausyti. Plėsti akiratį. Supratimui pagerinti naudojama papildoma informacija – paaiškinimai,

Supažindinti su pagrindiniais Blender 3D (Autodesk Maya) programos elementais, langais, skydeliais ir išmokyti juos valdyti.

Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu, analizė.

8

 

2.

Vaizdo efektai kuriant 3D objektus. Modeliavimas iš daugiakampių.

Mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas. Aktyviai ir kūrybingai veikti. Išsakyti mintis. Mokytis noriai, pasitikėti savo jėgomis.

Mokyti naudoti daugiakampių redagavimo įrankiais.  naudoti NURBS paviršius ir kreives. Mokyti kurti sudėtinius paviršius.

Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu.

18

 

3.

Spalvinimo tipai, atributai. Tekstūros pritaikymas ir paviršiai.

Inicijuoti idėjų įgyvendinimą, įtraukti kitus. Aktyviai ir kūrybingai veikti. Mokyti atlikti spalvos ir tekstūros pritaikymus.

Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu.

6

 

4.

Animavimo pagrindai. Atraminių kadrų animacija. Skeletai ir kinematika.

Mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas. Aktyviai ir kūrybingai veikti. Išsakyti mintis. Mokytis noriai, pasitikėti savo jėgomis.

Supažindinti su animacijos pagrindais ir būdais. Mokyti naudoti objektų kūrimo ir animavimo įrankiais.

Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu.

12

 

5.

Apšvietimas. Tikroviškas atvaizdas. Dinamika. Šviesų susiejimas.. Šešėliavimas. Apšvietimo efektai. Tikroviško atvaizdo konfigūravimas. Dinaminių kūnų praktinės užduoties parengimas. Dalelių dinamika ir spinduliavimas.

Mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas. Aktyviai ir kūrybingai veikti. Išsakyti mintis. Mokytis noriai, pasitikėti savo jėgomis.

Mokyti suplanuoti ir sukurti nesudėtingą animuotą projektą. Mokyti pritaikyti apšvietimą bei šviesos parinkimą Blender 3D (Autodesk Maya) programoje.

Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu.

10

 

6.

3D animacijos sukūrimas. Kūrybinio darbo ruošimas.

Mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas. Aktyviai ir kūrybingai veikti. Mokyti suplanuoti ir sukurti nesudėtingą animuotą projektą.

Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu, pristatymas

10

 

7.

Modelio vizualizavimas. Sukurto objekto perkėlimas ir konvertavimas į erdvinį vaizdą – modelį.

Mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas. Aktyviai ir kūrybingai veikti. Mokyti suplanuoti ir sukurti nesudėtingą animuotą projektą.

Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu, pristatymas

8

 

 

 

Iš viso val.:

72

Programą parengė dėstytoja Edita Griškėnienė