Pirmoji pažintis su programavimu (C++ 1 kursas)

Pirmoji pažintis su programavimu (C++ 1 kursas)

Programa rekomenduojama 7-9 (I gimn.) klasių mokiniams, norintiems įgyti pradinių kalbos C++ žinių, susipažinti su struktūrinio programavimo pagrindais. Baigę šią mokymo programą mokiniai gebės: C++ kalba parašyti programos tekstą C++ kalba nesudėtingoms užduotims spręsti; algoritmus keisti ir pritaikyti atsižvelgdami į užduoties ypatumus; uždavinių sprendimui panaudoti įvairias standartines konstrukcijas; laikytis programų sudarymo etapų, kultūringo programos teksto perteikimo; pakomentuoti atskiras programos dalis. Ši programa padės mokiniams įsivertinti savo polinkius, mokymosi gebėjimus ir apsispręsti dėl tolesnių studijų ar profesijos.

Studijų dalykai Trukmė, ak. val.
Pažintis su CodeBlocks aplinka
Supažindinama su programos CodeBlocks įdiegimu kompiuteryje, sulietuvinimu, konfigūravimu, programų kompiliavimu.
2
Programos struktūra.
Supažindinama su programavimo kalbos C++ kalbos elementais, programos struktūra. Supratimui pagerinti pateikiami programų pavyzdžiai. Rašomi programų tekstai nesudėtingiems uždaviniams spręsti. Komentuojamos atskiros programos dalys.
4
Duomenų įvedimas ir išvedimas.
Mokoma programai pateikti duomenis bei tinkamai išvesti rezultatą.
4
Tiesiniai algoritmai.
Mokoma parašyti paprastas programas naudojant C++ kalbą tiesiniams algoritmams užrašyti. Skatinama naudoti komentarus, laikytis tvarkos rašant programą.
4
Sąlyginis sakinys.
Supažindinama bei mokoma uždavinių sprendimui panaudoti sąlyginį sakinį. Skatinama pažinti, kuomet uždavinio sprendimui šis sakinys yra reikalingas. Supratimui pagilinti pateikiami nesudėtingų uždavinių programų tekstai.
8
Ciklo sakiniai.
Mokoma uždavinių sprendimui panaudoti ciklo sakinį. Skatinama pažinti, kuomet uždavinio sprendimui šis sakinys yra reikalingas. Supratimui pagilinti pateikiami nesudėtingų uždavinių programų tekstai.
8
Darbas su failais.
Pateikiama nauja medžiaga apie programų užrašymą, kai duomenų įvedimui panaudojami failai, kai rezultatai spausdinami faile. Tikrinama, kaip mokiniams sekėsi taikyti išmoktą mokomąją medžiagą, kontroliuojama kaip sekasi rašyti programas, taisomos klaidos.
4
Programos struktūrizavimas. Funkcijos.
Pateikiama nauja medžiaga apie programos struktūrinimo principus. Pateikiami nesudėtingi pavyzdžiai kaip atskirus algoritmo veiksmus galima užrašyti panaudojant funkcijas.
8
Taikomųjų programų kūrimas. Pirmo kurso baigiamasis egzaminas, atsiskaitymas.
Rašomos programos įvairaus sudėtingumo uždaviniams spręsti. Uždaviniai pateikiami pagal mokinių individualius gebėjimus. Teikiamos individualios konsultacijos. Ieškomi geresni sprendimo variantai. Skatinama laikytis teksto pateikimo tvarkos bei kultūringo komentavimo. Pagal poreikį kartojama mokymo medžiaga, pateikiama daugiau pavyzdžių. Aptariama veikla.
14
Bendra programos trukmė: 56

Programą parengė Rolandas Bartkus