JIA nuostatos

Jaunųjų informatikų akademijos nuostatos:
  • padėti Pietų Lietuvos regiono moksleiviams įgyti kvalifikuotą kompiuterinį ir informacinį raštingumą, supažindinti moksleivius su IT naujovėmis ir jų taikymu versle
  • įgytas žinias įtvirtinti pažangiomis informacinėmis technologijomis
  • skatinti moksleivių pasirinkimą studijuoti IT ir stiprinti jų pasirengimą tolimesniam mokymuisi aukštosiose mokyklose IT krypties programose
  • padėti jiems kuo geriau pasirengti būsimai aktyviai profesinei veiklai, sparčiau ir aktyviau įsitvirtinti darbo rinkoje